nieuws

Simon Vellinga is onze voorzitter a.i.


Per direct zoekt de vereniging een voorzitter. Wie durft de uitdaging aan?


9-10-2018: De nieuwe zaaldiensten staan weer op de site!


Het bestuur is bijzonder trots op de aktie van Parker-jane:

Prachtig nieuws van de MU-18!
We hebben afgelopen seizoen al mooie roze ballen gehad, maar om het nieuwe seizoen als eenheid te starten ben ik (Parker-jane) namens ons team op zoek gegaan naar sponsors voor inloop shirts, bidons en rekjes en sporttassen zodat alle speelsters het zelfde gekleed zijn. Nu hebben we een sponsor gevonden in Westenrijck die al deze spullen heeft gesponsord. Westenrijck is een woon-en zorg boerderij en dagbestedings centrum voor jongeren met een beperking en of autisme.
Ons team is super blij met alles en zullen onze uiterste best doen om er weer een mooi en sportief seizoen van te maken en natuurlijk de winst te pakken.
Jos Voermans, Westenrijck, bedankt namens, Mu18: Parker-jane, Chelsey, Lenka, Kyra, Zoe, Samantha, Larissa, Rhonida, Annabel, Gamze, Marinda, Indy, Benthe. Coaches: Dennis en Marcel. 


22 september 2018: alle wedstrijdteamindelingen staan op de site.

Sinds 2016/2017 heeft de Nederlandse Basketball Bond besloten dat alle wedstrijden moeten worden bijgehouden met een digitaal wedstrijdformulier.

Binnen Jump’80 hadden wij de middelen om één tablet aan te schaffen, maar omdat er regelmatig 3 wedstrijden tegelijk gespeeld worden bracht dit een hoop extra werk met zich mee om naderhand het wedstrijdformulier in te vullen in het digitale wedstrijdformulier.

Recreanten Gerard Koreman en Robert Visser hebben toen het initiatief genomen om onder het recreanten team geld in te zamelen om een tweede tablet aan te schaffen.

Een week geleden hadden ze voldoende voor 1 tablet, op dat moment heeft Henrico Wijers de actie wat nieuw leven ingeblazen via Facebook en WhatsApp en op woensdag 31 januari hebben Gerard Koreman en Robert Visser twee nieuwe tablets en beschermhoesjes overhandigd aan de wedstrijdsecretaris Petra Wijers.

Het Bestuur van Jump’80 wil het Recreantenteam en alle andere donateurs via deze weg bedanken voor deze actie.


Jaarverslag Jump’80
April 2017
Op 4 april hebben wij, Petra Weijers (wedstrijdsecretaris), Jolanda Olieman ( secretaris), Jan Winkels (voorzitter TC), Angelique de Fouw ( penningmeester), Bert Dries (webmaster), Carla Dries ( feestcommissie), Serena Olieman (kleding ) en Karel Winkels (Voorzitter), het bestuur overgenomen. Wij noemen ons het bestuursteam Jump’80. Onder ons bestuur zullen wij geen tekorten meer toestaan. De manier van boekhouden is niet juist en moet worden aangepast. Nu is het per seizoen en dat moet per jaar van 1 januari tot 31 december. En de leden moeten per maand betalen. Zodoende is het makkelijker bij te houden wie achterstand oploopt en waarom. Ook zijn de inkomsten dan constanter.
Op 28 april hadden wij ons eerste overleg. Zoals te verwachten hadden wij een hele volle agenda.
Elke vergadering beginnen wij met de stand van het aantal leden en de hoogte van onze financiën. Op deze wijze zie wij meteen als er rare dingen zijn. Ook bespreken wij de wedstrijdzaken en TC komt ook aan de beurt.
Mei 2017
Als eerste heeft de voorzitter een afspraak gemaakt met het Sportfondsenbestuur. Daar hebben wij het gehad over huur en de huurvoorwaarden en wie doet wat. We hadden een goed gesprek. Jolanda is onze contactpersoon met hen.
Op 15 mei was de eerste sponsorworpwedstrijd. Er was een leuk aantal mensen aanwezig die met veel enthousiasme meededen. Er landden veel worpen in de basket. Ook startte de sponsoractie van de plus Trommel. Daar krijg je bij je boodschappen vouchers die je dan kunt inleveren voor je club. Ed Olieman was bereid om in het pak te kruipen dat was heel erg leuk.
Op 18 mei heeft de voorzitter met Joop Heijnraets gesproken over o.a. samenwerking en dat wij NIET in de kantine gaan meedraaien. Maar ook over de zaalindeling. Onze beide TC’s gaan met elkaar in gesprek.
Op 20 mei zijn Petra en Karel naar een bestuurcongres van de Bond geweest. Daar werden veel zaken besproken die de communicatie tussen bestuur, leden en gasten kan verbeteren. Wij zullen er een aantal invoeren.
Op 22 mei heeft Jolanda een overleg gehad met AH. Over sponsoring. Dat gaan zij met spullen voor de BBQ doen. Borden en bestek en een aantal aardige prijzen.
Op 25 mei hebben wij een belronde gedaan die meer leden voor de vriendenloterij moet opleveren zodat wij meer gelden krijgen van hen. Het was een succes en wij hebben er weer 18 vriendenloterijloten bij. Iedereen bedankt. Wel zullen wij een jaar overslaan want het resultaat viel toch tegen.
De voorzitter heft contact gehad met de EHBO-vereniging Hellevoetsluis. Dit omdat een EHBO’er in de zaal wel een veilig gevoel zal geven. Er gaan een aantal mensen beginnen met reanimatiecursus. Ook is een juiste verbanddoos in huis. Ook is er een krantje gemaakt. Daarin zal steeds een aantal actuele zaken worden benoemd door het bestuursteam. Ook is er briefpapier gemaakt zodat iedereen meteen kan zien dat het van onze vereniging komt.
Juni2017
Op 8 juni gaat de eerste groep naar reanimatiecursus. Jan, Petra, Angelique en Karel zijn nu gecertificeerd. Wij mochten dit doen in een klas van het Helium.
Op 10 juni hadden wij een gemixt toernooi met prijsuitreikingen voor de kampioenen, de hoogste aantal worpen van de sponsorworp wedstrijd bekroond.
En om het seizoen af te kunnen sluiten was er een BBQ. Deze keer opgezet door Petra die ook een begroting heeft gemaakt. Die niet alleen sluitend was, maar met een bedrag over.
Voor de tombola, die tijdens de BBQ wordt gehouden, heeft Jolanda veel moeite gedaan om prijzen gesponsord te krijgen. Dat is heel goed gelukt met 59 prijzen. Zodoende bleef de prijs voor de BBQ lekker laag. Want voor alles wat er georganiseerd wordt moet van de voorzitter een begroting worden ingediend. Als het niet sluitend te krijgen is gaat het niet door.
Op 23 juni is een nieuwe penningmeester opgenomen in het bestuursteam. Hij zal zich gaan bezig houden met kasboek en boekhouding. Zijn naam is Simon Vellinga. De voorzitter stelde hem aan de ledenvergadering voor op woensdag 6 september.
De actie, die is uitgeschreven door de supermarkt Plus, is een succes te noemen. Veel mensen schonken hun voucher aan onze mensen die ze in de computer van de Plus zette. .Al met al een leuke actie. De opbrengst was € 199,00.
Sportlink met APP.

Jolanda en Petra zijn naar een uitlegavond van de bond geweest. Daar werd Sportlink Basis en Contributie met voorbeelden uitgelegd. Eind juni kon het worden aangemaakt. Begin juli kwamen de inloggegevens voor de club code en het wachtwoord.
Half augustus plande de bond de scheidsrechters in.
Iedereen kreeg een nieuw BONDSNUMMER via Sportlink

Juli 2017

Alle data die bekend zijn bij de bond gingen mee naar de link, ook oud leden enz..
Per 1 Juli was er een gevulde database. Helaas was er veel gedoe met sportlink en weinig ondersteuning.
Wij zijn nieuwsgierig naar de echte werking.

In de eerste week van juli hebben wij gesproken met de honkbalvereniging. Het was een goed gesprek waarin alle zaken aanbod zijn geweest die verenigingen zoal tegen komen. We hadden een afspraak gemaakt voor oktober, dan gaan wij gezamenlijk een Amerikaans feest opzetten met hotdogs en hamburgers maar ook met uitwisseling van spelers die in elkaars sport gaan spelen in gemixte toernooistijl.

Eind juli was de vernieuwde site van ons weer in de lucht. Mooi werk van Bert onze webmaster. Moderne kleuren en niet zoveel rommel erop dat het verwarrend is. Alle formulieren werden er op gezet. Zodat iedereen erbij kon.

September 2017

Op 6 september hadden wij een ledenvergadering. Hier werd via het verleden naar het heden en zo naar de toekomst gekeken. Vooral het verhogen van de contributie was een probleem.

November 2017

Daar om is op 4 november een hervatting geweest. Daar werden na enige discussie, vooral vanuit het oude bestuur, alle voorstellen goedgekeurd. Zoals het verhogen van de contributie en de huur van de tenues. Daarvoor moest ook het huishoudelijk reglement worden aangepast. Wij gingen vanaf 1 oktober per maand de contributie innen. Ook is de begroting voor 2018 goedgekeurd.

Helaas is vlak na de ledenvergadering Angelique de Fouw opgestapt als penningmeester. Daarna heeft Simon Vellinga alles overgenomen dat met geld te maken heeft.

Op 4 november had het bestuur de wethouder uitgenodigd. Zij had bij een bijeenkomst gezegd dat zij zich niet bewust was de er een basketbalvereniging in Hellevoetsluis is. En dat is Jump’80 dus wel. Wij hebben haar uitgelegd wat wij doen en met hoeveel mensen. En dat wij veel vrijwilligers hebben die prachtig werk doen. Ook dat wij bij de bouw van het nieuwe sportcentrum in onze gemeente graag daar willen spelen en ook dat de belijning meteen wordt aangepast aan de wensen om hoger te spelen te kunnen voldoen. Wij hebben ook gezegd daar wel helemaal naar toe te willen aangezien wij geen eigen plek hebben. Wij hebben haar voor de genomen moeite een bos bloemen mee naar huis gegeven.

Op 25 november zijn Karel en Jan naar de ALV van de NBB geweest. Wat ons daar opviel was de slechte organisatie en de meest in het oog vallende opmerking kwam van de penningmeester. Die was door de accountant gewezen op het op de verkeerde manier boekhouden. Waardoor ook bij de bond een tekort was ontstaan. Net als bij ons. Het moet namelijk van 1 januari tot 31 december. Anders vallen tekorten niet op en worden die structureel. Zij hebben hierdoor nog 70 duizend euro weg te werken. En zijn wij dus helemaal bij met onze boekhouding.

Door een meevaller, van de vriendenloterij, konden wij ballen kopen en eerst voor de dames. Hopelijk volgen er meer van zulke mooie momenten. De dames waren er erg blij mee.

December 2017

Wij hebben, in de vorm van Marcel Venis, een vertrouwenspersoon bereid gevonden. Deze gaat alle zaken die te maken hebben met het beschamen van vertrouwen op welke manier dan ook benoemen en er iets meedoen. Er is ook een protocol opgesteld hoe om te gaan met deze moeilijke materie.

Ook kunnen wij vaststellen dat er geen tekorten zijn ontstaan in dit jaar. Er is wel een vermindering te zien ten aanzien van de reserves. Deze zijn afgenomen. Wel is er nu een reserve voor de tenues te zien op de speciale rekening voor reserveringen.

Wij hopen dat het nieuwe jaar nog beter wordt dan het afgelopen jaar. Samen met sponsors, leden en vrijwilligers gaan wij er een mooi jaar van maken.

Fijne feestdagen en een sportief 2018

Redactie;
Petra Wijers wedstrijdsecretaris
Jolanda Olieman secretaris
Simon Vellinga penningmeester
Jan Winkels voorzitter technische commissie
Eind redactie;
Karel Winkels voorzitter voorzitter@jump80.nl


Antwoord op een brief van onze voorzitter naar de Gemeente Hellevoetsluis betreffende een nog te bouwen nieuw sportcomplex:

Beste heer Winkels,

Goed om te horen dat Jump ‘80 het zo goed doet. We zijn inderdaad bezig om een nieuw sportcomplex te realiseren, waarbij oa rekening wordt gehouden met basketbal. Daarvoor is er op voorhand contact geweest met Sportfondsen Hellevoetsluis BV. Er zal sprake zijn van een klasse 2 accommodatie (NOC*NSF) die ook voldoet aan de KVLO normen voor VO en BO. Er wordt rekening gehouden met een centre court met plafondinstallatie en wedstrijdinstallatie inclusief hoogteverstelling. De wandinstallaties zijn elektrisch ophijsbaar en in hoogte verstelbaar. Dit betreffen allen wedstrijdinstallaties die zijwaarts wegdraaibaar zijn.
Deze onderdelen zijn opgenomen in een programma van eisen en meegenomen in een Europese aanbestedingsprocedure, waarvan we momenteel in de gunningsfase zitten. Deze week sluit de indieningstermijn, waarna overgegaan zal worden tot gunning. Daarna volgt de ontwerpfase met het aanvragen van vergunningen. Als alles glad verloopt kunnen we in januari 2019 starten met de bouw en opleveren halverwege 2020.

Ten aanzien van het gebruikmaken van de zaal dienen er tzt afspraken gemaakt te worden met de (nieuwe) exploitant, zoals dat nu ook gebeurd. Ook daar zal een aanbesteding voor gaan lopen. Ik besef dat jullie daar op dit moment nog niet zoveel aan hebben. Voor afspraken over de huidige situatie (inroosterend en voorzieningen) kunt u natuurlijk contact opnemen met SFH.

Er vanuit gaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


De wethouder kwam langs in de zaal. Wij hebben haar verteld over het aantal leden, over de benodigde ruimte om te kunnen spelen en haperende baskets maar ook over de noodzakelijke aanpassingen als wij hoger gaan spelen.

En ook dat wij graag in de nieuwe zaal willen ballen. Desnoods alleen voor de hogere teams. Maar nog liever met de vereniging helemaal in de nieuwe zaal.
Ook hebben wij gesproken over geen subsidie en over het late of helemaal niet betalen door de gemeente als mensen aanspraak maken op het sport- en cultuurfonds.

Zij was het met ons eens dat er met ons gesproken moet worden, door de mensen die de nieuwe zaal gaan inrichten, over onze wensen die ingegeven zijn door de eisen van de NBB. Dit is een mooi gegeven om uitgenodigd te worden voor de die bespreking.
Zij was blij dat wij zoveel spelers en vrijwilligers, zoals trainers, coaches en scheidsrechters, een goede plek bieden om hun spel, basketbal, te spelen.

Al met al een vruchtbare ochtend. Wordt vervolgd.
Met vriendelijke groeten,
Karel Winkels,
Voorzitter Jump`80.